თბილისი.  ბოჭორმის ქ. 8

ტელ: +995 558 92 81 22

ელ. ფოსტა: info@iteq.ge