დიდი ზომის ცეცლგამძლე სეიფი ,რომელეც განკუთვნილია იარაღებისთვის.


პარამეტრები: 101,6 სმ x 55,88 სმ x 150 სმ

წონა: 302 კგ

წარმოება: აშშ