კიბეზე მცოცავი მობილური მექანიზმი T09 - ROBY

კიბეზე მცოცავი მობილური მექანიზმი T09 - ROBY

კომფორტი და უსაფრთხოება არის ის ორი ძირითადი მახასიათებელი, რომელიც პირდაპირ აღნიშნავს Mobile Stair Climber-ის მნიშვნელობას.

ამ პროდუქტს შეუძლია უსაფრთხოდ გადაადგილება კიბეზე, დაზიანების რისკის გარეშე, რასაც განაპირობებს მისი სპეციალური მახასიათებლები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მაღალი დონის დაჭერას უსაფრთოების გარანტიით.

ინოვაციური და უსაფრთხო პროდუქტი, რომელიც გადაადგილდება ელექტრონული კონტროლირებადი სიჩქარის შემცირებით, რომელიც უზრუნველყოფს უცვლელ(სტაბილურ) სიჩქარის გამოყენებას ყველანაირ გარემოებაში, როგორც აღმასვლის, ისე დაღმასვლის დროს.

T09 - ROBY არის ინოვაციური და უსაფრთო პროდუქტი , რომელიც ყველა ხანდაზმული ადამიანის კომფორტის გარანტიაა.

პროდუქტის აღწერილობა