ბანკის უსაფრთხოება

უსაფრთხოება და სანდოობა პირდაპირ არის დაკავშირებული საბანკო სისტემასთან და ნებისმიერი ბანკის წარმატებასთან. დღესდღეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილი დანაზოგის შესანახად სწორედ კომერციულ ბანკებს ირჩევს, რადგან მიიჩნევს, რომ ასე მათი პირადი ქონება ბევრად სანდო ხელშია. შესაბამისად, თანამედროვე ბანკებში უსაფრთხოება მაქსიმალურად მაღალ დონეზე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. 

ITEQ Georgia ბანკებს სთავაზობს უნიკალურ, სპეციალურად საბანკო სისტემისათვის განკუთვნილ პროდუქტებს. ჩვენთან წარმოდგენილი პროდუქცია უკონკურენტოა არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში.