სასტუმროს გადაწყვეტილებები

სასტუმრო - ეს არის ადგილი, რომელიც სტუმრებს კომფორტსა და საიმედოობას უნდა სთავაზობდეს. სასტუმროს ადმინისტრაცია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საკუთარ თავზე იღებს პერსონალისა თუ ვიზიტორების ჯანმრთელობისა და პირადი ქონების დაცვას, სწორედ ამიტომ დღესდღეობით სავალდებულოც კია მსგავსი ტიპის შენობაში უსაფრთხოების მაღალი დონის უზრუნველყოფა.

ინდუსტრიის სპეციფიკიდან გამომდინარე კომფორტი და უსაფრთხოება საკმაოდ ფართო ცნებაა და ეს არ გულისხმობს მხოლოდ მოსახერხებელ ნომერსა და შენობაში შეღწევის შეზღუდვას. ჩვენთვის სასტუმროს უსაფრთხოება ასოცირდება უმაღლესი დონის ელექტრონულ საკეტებსა თუ ცეცხლგამძლე კარებთან, უნიკალურ ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემასა თუ პირადი ქონების დამცავ სეიფებთან და ა.შ.

ITEQ Georgia გთავაზობთ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემების კომპლექსურ გადაწყვეტას. ჩვენ სასტუმროს წარმომადგენლებს არა მარტო კანონით დადგენილი ნორმების დაცვაში ვეხმარებით, არამედ სანდო, დაცული და პასუხისმგებლობის მქონე ბრენდის შექმნაში.